151221_God Jul_bild

Framgång stavas förtroende.
Så först och främst vill jag ta tillfället i akt och tacka för ditt förtroende under 2015 och tack för alla rekommendationer!

Sedan starten 2008 har nästan 90 % av mina nya kunder kommit via rekommendationer av mina befintliga kunder. Det är jag såklart både glad, tacksam och stolt över.  Den som träffat mig går inte miste om mitt engagemang och tilltro på Leanway-metoden som ett beteendeverktyg, men att även marknaden speglar detta är oerhört värdefullt.

Jag brinner för att hjälpa andra att lyckas och min passion är att göra livet enklare för alla!
Under 2015 har jag fått äran att utveckla och träna 120 deltagare i Leanwaymetoden, där varje person frigör i snitt 8 timmar per vecka!

Min mission är enkel, jag vill leverera verkligt och omedelbart värde åt mina kunder.
Leanways kunder har under 2015 förbättrat sin konkurrenssituation genom minskade slöserier och frigjord tid, motsvarande 18 miljoner kronor per år, fr.o.m nu och framåt.
Vad ”det mjuka värdet” motsvarar kring minskad stress, ökat välmående, kreativitet och förbättringsåtgärder har jag inte vågat mig på att beräkna. Men den arbetsglädje jag möter när jag träffar Er är ”priceless”!

Ett nytt resultat kräver alltid ett annorlunda beteende, men ingenting sker av sig själv. Därför är de grundläggande framgångsfaktorerna för hållbara arbetsmetoder följande:

  • Träningen sker i kundens miljö, sk ”Live-learning”
  • 40% teori – 60 % göra
  • Individuell uppföljning över tid, ca 5-6 månader
  • TTT = Tid, Träna, Tålamod är ingredienser för framgångsrik personlig utveckling

8 workshops och 5 seminarium har genomförts under 2015, där ca 280 personer inspirerats kring nya tankesätt som förenklar i vardagen.

Var och en av dessa totalt 400 personer har varit ett härligt möte och unikt lärtillfälle för mig i min fortsatta utveckling. Tack!

Under 2015 har Leanway AB samarbetat med 18 kundföretag, varav 6 företag är helt nya kunder, med en förhoppning om ett fortsatt framgångsrikt och fördjupat samarbete även i framtiden.

TACK för ert förtroendekapital. Mina referenser – Din trygghet.

151221_Satsa på din personlighet den kan ingen ta ifrån dig

Leanway AB och Personligt Varumärke

Under 2015 har jag fortsatt utveckla Leanways grafiska profil genom hemsidan och lanserar en digital portal för mina kunder under nästa år. Som ett led i kundundersökningen så har jag även registrerat och utvecklat ett nytt träningsprogram som riktar sig till ledningsgrupper, chefer och ledare – ”Lean Executive”, som jag ser fram emot att fortsätta utveckla i nära samarbete med er!

Jag kommer fortsätta utveckla smarta arbetssätt som matchar framtidens utmaningar kring digitalisering, aktivitetsbaserada arbetssätt och Arbetsmiljöverkets riktlinjer om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, som träder i kraft i mars 2016.

 

Lean Life Style – Att VARA sitt personliga varumärke
Jag är snart i mål med att halvera mig själv och därigenom ”vara” mitt personliga varumärke på riktigt. 2 år efter genomförd Gastric Bypass-operationen har jag gått ner 56 kg och minskat 170 cm (kring 5 mätställen), men framförallt investerat tid för regelbunden träning och mental styrka i min vardag. Genom god planering och struktur har jag skapat bättre vanor och rutiner för regelbundna måltider, tid för sömn och återhämtning för bättre balans i dygnets 24 h.
Allt för att själv vara hållbar, livet ut!

Screen Shot 2014-06-16 at 11.14.40

 


Leanway AB under 2016

Den 1 januari flyttar jag in i nya lokaler – i Nordic Wellness lokaler på Kvarngatan 70 i Kävlinge, vilket underlättar och ger mig mer tid till träning i samband med arbetstiden; före, under & efter! Jag kallar det ”Lean Life Style for Business Wellness”.

Den 22 januari medverkar jag som en del i ”Ett gäng konsulter” och ställer ut på HR-dagen i Malmö!

Den 3 februari medverkar jag som ”Personal Development Speaker” på Strategitorget för högsta ledningen, IT-chefer, finans- och administrativa chefer från de största kommunerna vid Yasuragi Hasseludden i Stockholm. Arrangör: Management Events

Den 8 mars inspirerar jag det kvinnliga nätverket ”Höjdarna” i Kävlinge Kommun.

Den 2 april cyklar jag ”Spin of Hope” på Emporia, som en av deltagarna i min PT’s team – Martin Bach, Hälsogurun AB.

Den 16 april medverkar jag på EKO-trail på Österlen, även här som en i Hälsoguruns team.

Under hösten är jag inbjuden att medverka vid forumet för Digital Experience & Commerce i Stockholm, som Management Events arrangerar. Ber att få återkomma med datum och mer information.

Men nu – NU är julens tid här. Oavsett hur du firar så önskar jag dig härliga helger tillsammans med de dina och att du ger dig själv tid. Tid till julefrid.

Paus. Är inte att vara lat. Tvärtom. Din paus gör och ger förmågan att leverera på topp hela vägen! Du blir dina vanor! Det är jag ett levande bevis på.

Från mig, till dig – en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Julekramar från Din Personliga Effektivitets Tränare

Screenshot 2014-06-16 12.12.12
Anna Sjödin, Leanway AB
Nöjda kunder sedan 1993!

leanway_rosa_lila_gron_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk Lean – Gör Lean – Agera Lean i vardagen!

  1. Min mission är enkel, jag vill leverera verkligt och omedelbart värde åt mina kunder.
  2. LeanWay tillhandahåller ett system för att förbättra människors effektivitet och hälsa i organisationer.
  3. Det betyder förtroendefulla samarbeten och hållbara resultat för personlig utveckling, både för dig och organisationen.

Leanway utvecklar människor. Människor utvecklar företag.