LEANWAY FOLLOW UP –”LEAN HANDS ON”

UTBILDNING

LEANWAY FOLLOW UP –”LEAN HANDS ON”

Leanway follow up

”Man kan inte lära lean utan att göra. Man kan inte göra lean utan att lära.”

Önskar du ibland att din Leanway-kursledare för en dag skulle komma förbi dig och dina kollegor för att fräscha upp minnet av dina Leanway-färdigheter och ge en ”spark i baken” igen?

Även om stora förändringar skett under själva utbildningen, så ger en repetition en extra kick. Du kan ta ytterligare steg framåt i ditt nya sätt att arbeta. Framförallt får du en möjlighet att behålla de redan uppnådda effekterna av utbildningen.
Leanway Follow Up förlänger hållbarheten av de positiva förändringar och förbättringar som grundutbildningen gav.

Förkunskaper

Uppföljningsdagen vänder sig till dig som redan genomfört grundutbildningen ”Personligt Ledarskap & Effektivitet”.

Genomförande

Uppföljningsdagen inleds med en gemensam samling och kort teorigenomgång. Därefter blir det individuell coachning och uppföljning enligt överenskomna hålltider. Under de individuella träffarna repeteras grunderna efter önskemål och behov, du väljer själv vilka delar du bäst behöver arbeta med och få coachning om.

Exempel på innehåll

  • Avstämning – hur har det gått sedan sist?
  • Nuläge – test för att hitta din framtida förbättringspotential
  • Repetition av delar från grundutbildningen
  • Fördjupning utifrån era önskemål (anpassas för varje kunduppdrag)
  • Hur jobbar du med medvetet förbättringsarbete i din vardag?
  • Vad behöver du träna på gällande ditt personliga ledarskap och kommunikation?
  • Individuell coachning

Antal dagar:

1 dag

Gruppstorlek:
6-8 personer

Plats för utbildningen:
Konferensrum + egen arbetsplats

Ja, tack! Jag vill gärna veta mer!