42323

Lean Lunch & Learn

I samband med Leanway’s 10-årsjubileum bjuder jag mina trogna kunder på värdeskapande inspiration, dialog & nätverkande genom tre Lean Lunch & Learn-träffar under våren!

3 mars 2017

Bortom stress och ledarskap – Organisatorisk arbetmiljö

Lisbeth Rydén är doktorand i företagsekonomi vid KTH samt organisationskonsult i egna firman EllErr Konsult. Hon är också författare till boken, som blev nominerad till årets HR-bok 2015: Komma till tals, komma till sin rätt, komma till rätta med.

Organisatorisk arbetsmiljö är så mycket mer än arbetsbelastning och dåliga chefer. Det innefattar allt vi gör för att organisera och genomföra verksamheten. Varför fortsätter vi att göra som vi gör, om vi inte är nöjda med hur det blir? Det är en av de frågor som Lisbeth Rydén kommer att prata om under sin presentation.

Läs mer här

7 april 2017

Lean direkt från källan in i framtiden

Dag Lotsander, tidigare Marknadsdirektör Toyota ansvarade för införandet av The Toyota Way. Idag driver han Lean Nordic och är en av Sveriges främsta mest erfarna konsulter med inriktning på Lean.

Lean är ett förhållningssätt och ett sätt att tänka kring kundfokus och nytta. Man kan säga: tänker du rätt så gör du rätt. Dag Lotsander beskriver Leanfilosofin – fundamentet för ett hållbart förbättringsarbete, som inte enbart handlar om flödeseffektivitet, metoder och verktyg. Frigör kraften hos ledare samt medarbetare i dagens och morgondagens tjänsteorganisationer.

Läs mer här

12 maj 2017

Morgondagens arbete och arbetsplats

Niklas Angmyr är VD på Palorial, som är ett utforskande managementkonsultföretag med fokus på digitalisering och digitala arbetssätt.

Under slutet av 2015 ställde vi, Palorial och Kairos Future, oss frågor kring aktivitetsbaserat arbete och digitalt arbete i kombination. Vad gör sådant arbete effektivt, engagerande och framgångsrikt? Vilket ledarskap är tillämpligt? Utifrån farhågor om digital stress, hur ser ett gott digitalt arbetsklimat ut? Sagt och gjort. Vi gjorde en studie under 2016, tillsammans med våra samarbetsparter Kinnarps, Midroc, Newsec och Vasakronan. Nu har du möjlighet att ta del av de övergripande resultaten.

Läs mer här


42323


Lisbeth Rydén, EllErr Konsult.

Tid och plats:

3 mars kl.12.30–15.00

Slöjdgatan 4, Kävlinge (i Alpha Vitae’s lokaler).
Begränsat antal platser.

Agenda:
12.30 Mingel & Lean Lunch
13.30 Presentation/Inspiration
14.30 Reflektioner, erfarenhets­utbyte och fortsatt mingel med kaffe & energiboost
15.00 Avslut

Pris: 300 kr (faktureras)

Bortom stress och ledarskap – Organisatorisk arbetmiljö

3 mars 2017 kl.12.30–15.00

Lisbeth Rydén är doktorand i företagsekonomi vid KTH samt organisationskonsult i egna firman EllErr Konsult. Lisbeth drev under 2010–2015 ett forskningsprojekt vid Malmö Högskola och utvecklade då en metodik för att bedöma organisatorisk arbetsmiljö, kallat Diskursiva arbetsmiljörisker.

Hon är också författare till boken, som blev nominerad till årets HR-bok 2015:
Komma till tals, komma till sin rätt, komma till rätta med. Om organisatoriska arbetsmiljörisker och hur man kan hantera, förebygga och bedöma dem. Du kan läsa mer om Lisbeth och hennes forskning på ellerr.se

Organisatorisk arbetsmiljö är så mycket mer än arbetsbelastning och dåliga chefer. Det innefattar allt vi gör för att organisera och genomföra verksamheten.

Egentligen är det ganska enkelt – det blir som det blir för att vi gör som vi gör. Det som kan förundra är: Varför fortsätter vi att göra som vi gör, om vi inte är nöjda med hur det blir? När varken verksamheten, gruppen eller de enskilda individerna mår bra av det?

Vad är det för logik som styr organiserandet, som gör vissa saker rimliga, möjliga och önskvärda och andra inte?

  • Hur påverkar organiseringslogikerna de som arbetar i verksamheten?
  • Skulle det kunna vara annorlunda?
  • Hur kan man ta sig an ett sådant utvecklingsarbete?

Det är några av de frågor som Lisbeth Rydén kommer att prata om under sin presentation. Välkommen!

OBS! Begränsat antal platser (34) – Först till kvarn… ”Gör det nu” och anmäl dig direkt!

Leanway AB skänker alla intäkter till den skånska hjälporganisationen Help@Hand, som hjälper barn och ungdomar i världen till utbildning, bättre hälsa och större trygghet. Kristian Rankloo är eldsjälen som skänker sin tid och personligen reser och hjälper på plats, hands-on. Detta arbetssätt stödjer Leanway AB. För 300 kr ger du möjligheten för fem barn att gå i skola under en termin! www.helpathand.se


42323


Dag Lotsander, Lean Nordic.

Tid och plats:

7 april kl.12.30–15.00

Annars Matbyrå,
Uddeholmsgatan 2, Malmö

Agenda:
12.30 Mingel & Lean Lunch
13.30 Presentation/Inspiration
14.30 Reflektioner, erfarenhets­utbyte och fortsatt mingel med kaffe & energiboost
15.00 Avslut

Pris: 300 kr (faktureras)

Lean direkt från källan in i framtiden

7 april 2017 kl.12.30–15.00

Dag Lotsander har en över 20 år lång karriär i ledarroller inom Toyota och ansvarade för införandet av The Toyota Way. Han är en av Sveriges främsta mest erfarna konsulter med inriktning på Lean, framförallt inom service/tjänster/stödfunktioner. Han har hjälpt och utbildat fler än 400 företag och organisationer och tränat över 3 000 ledare i konceptet

Efter 20 år med ledarskap i originalet har Dag en unik inblick i Toyotas lean production av tjänster och deras ledarskapsmodell. Mer information och referenser finns på Dags hemsida: exmdl.se

LEANFILOSOFIN
Nyckeln till lyckat förbättringsarbete

Lean är ett förhållningssätt och ett sätt att tänka kring kundfokus och nytta. Man kan säga: tänker du rätt så gör du rätt.

Filosofin är det som skapar kraften i ett långsiktigt hållbart förbättringsarbete och det fundament för arbete med ständiga förbättringar som Lean vilar på. Om man förstår värderingarna och grunderna i filosofin så kan man lättare hantera sina slöserier på egen hand. Framgångsrika leanorganisationer har förstått vikten av värderingsstyrning och ett genomtänkt ledarskap och medarbetarskap, som på allvar frigör kraften hos både ledare och medarbetare.

  • Hur lanserade Toyota själva sin interna kultur: The Toyota Way?

Välkommen!

Leanway AB skänker alla intäkter till den skånska hjälporganisationen Help@Hand, som hjälper barn och ungdomar i världen till utbildning, bättre hälsa och större trygghet. Kristian Rankloo är eldsjälen som skänker sin tid och personligen reser och hjälper på plats, hands-on. Detta arbetssätt stödjer Leanway AB. För 300 kr ger du möjligheten för fem barn att gå i skola under en termin! www.helpathand.se


42323


Niklas Angmyr, Palorial.

Tid och plats:

12 maj kl.12.00–14.30

Annars Matbyrå,
Uddeholmsgatan 2, Malmö

Agenda:
12.00 Mingel & Lean Lunch
13.00 Presentation/Inspiration
13.45 Reflektioner, erfarenhetsutbyte och fortsatt mingel med kaffe & energismoothie
14.30 Avslut

Pris: 300 kr (faktureras)

Morgondagens arbete och arbetsplats

12 maj 2017 kl.12.00–14.30

Niklas Angmyr är civilekonom och beteendevetare. VD på Palorial, som är ett utforskande managementkonsultföretag med fokus på digitalisering och digitala arbetssätt. Med en bred och övergripande blick och ett oberoende i relation till specifika verktyg eller leverantörer sätts kundens nytta främst.

Under slutet av 2015 ställde vi, Palorial och Kairos Future, oss frågor kring aktivitetsbaserat arbete och digitalt arbete i kombination. Vad gör sådant arbete effektivt, engagerande och framgångsrikt? Vilket ledarskap är tillämpligt? Utifrån farhågor om digital stress, hur ser ett gott digitalt arbetsklimat ut? Sagt och gjort. Vi gjorde en studie under 2016, tillsammans med våra samarbetsparter Kinnarps, Midroc, Newsec och Vasakronan. Nu har du möjlighet att ta del av de övergripande resultaten.

Bakgrund till studien

Den naturliga utgångspunkten för studien var det befintliga kontoret som lokal, plats och arbetsmiljö. Men vi stannade inte där, vi ser att nya kontorslösningar kommer, att den digitala arbetsplatsen “invaderar” kontoret och att nya arbetssätt måste etableras.

En fråga som funnits med är huruvida kontoret är på dekis? Svaret på den frågan är ett tydligt Nej, åtminstone om vi talar om “det nya kontoret”. Utifrån nya behov och arbetssätt är kontoret på uppgång är vår slutsats.

Vi är på väg in i ett nytt paradigm – tankesamhället. Om den gamla tidens råvaror var materiella, som omsattes till produkter i fabriker, så är dagens råvaror information, data och kunskap. När innovation och nyskapande blir allt viktigare, blir den nya konkurrensfördelen inte bättre maskiner utan bättre förmåga att tänka.

Att tänka nytt, att tänka ut nya kombinationer av tillgänglig information och att formulera nya innovationer och koncept. Att tänka ensamt är svårt – att tänka tillsammans är både effektivt och lustfyllt.

Kontoren blir därför naven i tankesamhället och kontoren blir avgörande konkurrensfördelar för att attrahera nya medarbetare, att skapa nya idéer och att utveckla nya produkter och tjänster. Vi menar att övergången till tankesamhället möjliggörs av kontoren och digitalisering i en fruktbar kombination! Vad tror du? Välkommen!

OBS! Begränsat antal platser (34) – Först till kvarn… ”Gör det nu” och anmäl dig direkt!

Leanway AB skänker alla intäkter till den skånska hjälporganisationen Help@Hand, som hjälper barn och ungdomar i världen till utbildning, bättre hälsa och större trygghet. Kristian Rankloo är eldsjälen som skänker sin tid och personligen reser och hjälper på plats, hands-on. Detta arbetssätt stödjer Leanway AB. För 300 kr ger du möjligheten för fem barn att gå i skola under en termin! www.helpathand.se


Välj vilka träffar du vill komma på

 3/3 7/4 12/5

Dina uppgifter


Antal personer

FaktureringsadressOBS! Anmälan är bindande, men ej personlig. Din plats kan överlåtas till en kollega om du får förhinder. Fyll i din kollegas namn och e-postadress nedan.