Lean Executive

Lean Executive

Lean Executive (www.leanexecutive.se) är resultatet från den kundundersökning som Leanway AB lät göra vintern 2013 och är under pågående utveckling i nära samarbete tillsammans med just de kunderna, väl förankrat i kunskap, dialog & förtroendefulla samarbeten. Så fort programmet är kvalitetssäkrat enligt PDCA – Plan – Do – Check – Act, så ser jag med glädje fram emot att presentera och lansera ytterligare ett träningsprogram med Leanwaymetoden som stabil grund.

Det har kommit till min kännedom att någon/några startat en FB-sida sedan den 30 september 2015, som heter ’Lean Executive’ och är ett intrång i mina skyddade rättigheter, såsom upphovsrätt, affärsidé och företagshemligheter.

Inläggen på denna FB-sida är falsk och vilseledande marknadsföring, från anonym källa eftersom det inte framgår vem som är avsändare, vem som ligger bakom FB-sidan eller hur man kommer i kontakt med den/dem som driver den.

De senaste veckorna så har det skett, inte bara en utan flera sammanblandningar mellan mig och den aktuella FB sidan och det inte är acceptabelt att det inte framgår vem som ligger bakom FB-sidan – eftersom jag ju inte kan ta ansvar för och vill inte heller sammanblandas med FB-sidan ”Lean Executive”.

Det är besvärande och helt oacceptabelt att behöva sammanblandas med en sida som jag inte har något som helst med att göra.

Det jag nu ser/sett på Facebook innebär ett flagrant övertramp och användande av mitt skyddade material. Detta är både oacceptabelt, respektlöst och icke affärsmässigt.

Därav att jag tar mig friheten att informera vad som pågår.

Inom Lean pratar man om RESPEKT FÖR INDIVIDEN & GEMBA; gå till källan!

Hälsningar
Anna Sjödin, VD och Grundare, Leanway AB – nöjda kunder sedan 1993!