Resultat

Resultat

För att få framgångsrika och varaktiga resultat är Leanway-metoden ett väl beprövat tanke- och arbetssätt. I över 20 år har tusentals människor i alla branscher arbetat enligt Leanway-metoden. Kunderna upplever konkret nytta då deras nya arbetssätt inte bara omvandlas direkt i den egna vardagen, de fungerar även i praktiken!

Gemensamt för deltagarna är att de upplever konkret nytta av utbildningsinsatserna. Läs mer om kundcase Lean, kundcase Ledarutveckling och referensbrev.

Hårda, mätbara resultat och mjuka
värden  för både organisationen och individen!

En av Leanways framgångsfaktorer är att beställaren får återkoppling efter utbildningsinsatsen:

  • mätbara, konkreta resultat såsom upplevd tidsbesparing (ca 8 timmar per person per vecka)
  • upplevd nytta för individen i vardagen
  • sammanfattning av gemensamma slöserier (Muda) och flaskhalsar i organisationen samt förslag på förbättringar

Detta unika underlag underlättar för ledningen i verksamheten att fortsätta ”ägarskapet” av en Lean-kultur samt att driva förbättringsarbetet vidare där det gör direkt nytta.

Resultat Leanway-metoden

Klicka på bilden för att förstora.