Kundundersökning

Kundundersökning

Under 2013 genomfördes en kundundersökning av Lena Holmberg, Karakai Kommunikation AB, som intervjuade 20 av Leanways kunder.

Samarbetet med Leanway beskrivs som väl fungerande och enkelt. De vanligast förekommande beskrivningarna handlar om att Anna är:

 • bra på att återkoppla under hela processen och är bra i dialogen såväl med uppdragsgivare som kursdeltagare
 • arbetar behovsorienterat och är lyhörd för de behov och önskemål som kunden har
 • att samarbetet är väldigt enkelt och fungerar utan problem, men är samtidigt personligt
 • har en bra struktur och framförhållning i upplägg och genomförande längs hela processen

Samtliga kunder säger att de utan tvekan skulle rekommendera Leanway och många gör det redan!

Leanway som leverantör – mest framträdande egenskaper

Kunderna beskriver Anna som:

 • trovärdig
 • professionell
 • lyhörd
 • engagerad
 • positiv

Andra omdömen är pedagogisk, kompetent och kunnig, ger effekt/resultat, strukturerad, sympatisk och ödmjuk.

En viktig förklaringsvariabel till varför man fortsätter att arbeta med Leanway och Anna är hennes positiva personlighet och engagemang.

Det som är bra med Leanway:

 • själva upplägget i utbildningen, att det finns en teoretisk del och en praktisk del, där den individuella återkopplingen är central för att effekten blir så god
 • att just effekten är så bra, att det fungerar i praktiken
 • Annas förmåga att nå fram till alla, att hon kan ta de mest motsträviga på kurserna
 • Anna som person; hennes engagemang och energi
 • att Anna har fokus på värdet för organisationen, inte bara på individen

Kundundersökning lean