Kundcase – Lean

KUNDCASE – Med fokus på LEAN

Kundcase, SWEP, Leanway

“We hired Anna Sjödin for our company to conduct a course in lean thinking and 5S for office people. A well structured and appreciated course that helped a lot of employees to structure how we handle our daily tasks and work. Anna had a flexible and goal oriented approach and managed to guide a difficult group towards a common working method with a knowledgable and enthusiastic style.”

/Anton Olausson, Strategic Key Account Manager, SWEP International AB


Kundcase, Borg Warner, Leanway

“Vi har använt Leanway under flera år som ett av verktygen i vårt förbättringsarbete (TTS Way) och det är en mycket uppskattad kurs som vi ser ger resultat i vardagen. Leanway tränar deltagaren, utifrån hans eller hennes egna förutsättningar och preferenser, vilket motiverar till bättre arbetsvanor och struktur. När den personliga effektiviteten ökar, gynnar det både individ och företag.”

/Michelle Landin, BorgWarner TTS


Kundcase, SWEP, Leanway

“Av Leanway köper och investerar jag i en utbildning till mig och min personal; en utbildning som kan användas från dag 1 i verklig miljö.

Kompetenserna i sig själv ger medarbetarna en mycket bra grund att få struktur i administrativa miljöer samt en god flexibilitet. I och med att utbildningen körs i verklig miljö behöver man ingen startsträcka samt att ägandeskapet av processerna blir rätt från början.

Med facit i hand varar den kompetensinvestering länge då man faktiskt bygger in ett system samtidigt, så även om personalskifte sker sitter strukturen kvar (detta är mycket önskvärt).

En annan (Anna) sak är att det tillförs mycket energi i gruppen genom ditt sätt att agera/lära ut, det är faktiskt OK att ifrågasätta saker, det är OK att prioritera.

En Anna glöms aldrig av de som varit igenom en sån här runda!”

/Jimmy Sterner, Quality Director, SWEP International AB


Kundcase, Haldex, Leanway

”Jag kom för 20 år sedan för första gången i kontakt med begreppet personlig effektivitet. Konceptet byggde på beprövade erfarenheter kring hur man på individuell nivå skapar personlig effektivitet.

När jag kom till Haldex som nybliven divisionschef för en nyfödd division 1998, kontaktades jag av en konsultfirma och Anna Sjödin som erbjöd sina tjänster inom området personlig effektivitet.

Den division jag var ansvarig för hade ett antal tuffa utmaningar att ta sig an, vi förlorade pengar, vi växte snabbt och behovet av fokus, stresstålighet och individuell effektivitet var oändligt.

Det koncept som presenterades, och som jag var bekant med, passade som hand i handske och vi startade ett samarbete. Detta samarbete har pågått sedan dess.

Sedan Anna startade Leanway AB har hon utvecklat konceptet avsevärt och i dag är erbjudandet från Leanway så mycket mer än bara personlig effektivitet, även om det är och förblir kärnan.

För att nå framgång med konceptet personlig effektivitet krävs personligt engagemang från ledningen och om inte ledningen anammar konceptet ska man inte investera i utbildningen.

Det räcker med andra ord inte med att individerna jobbar effektivt, om inte företagets processer och beslutsvägar präglas av samma ansvarstagande.

Jag själv hade aldrig nått den position jag uppnådde när jag avslutade min karriär, utan de kunskaper och den medvetenhet jag fick genom att utbilda mig i personlig effektivitet.

Jag är också övertygad om att en del av framgången med den division som utvecklades från 0 till 1,5 Mdkr i omsättning och rörelseresultat på 10 % under loppet av 15 år, skapades med hjälp av satsningen tillsammans med Leanway.”

/Ulf Ahlén