Vad är Lean?Vad är Lean?


Lean är en metod för verksamhetsutveckling där fokus är att skapa maximalt kundvärde baserat på de resurser som finns. Det finns en mängd skäl till att satsa på Lean: det förenklar, ökar kvaliteten för kunden och ökar lönsamheten.

Som jag ser det består Lean av tre delar:

Lean-värderingar, Lean-arbetssätt och Lean-verktyg.

Vad är Lean?

Lean-värderingar

  • Principen att allt alltid kan bli bättre (Kaizen). Att bli en lärande organisation genom en företagskultur som lyfter fram problem och fel som möjligheter till lärande istället för att man letar syndabockar.
  • Principen att man bör börja med att förändra sig själv. Man vet bäst själv var ”skon klämmer”. Var och en ansvarar för sin förbättring.
  • Principen om att alltid fokusera på kundvärde (både interna kunder och externa).
  • Respekt för människan.

Lean-arbetssätt

Den andra delen i Lean är ett gemensamt och visuellt arbetssätt. Genom att kartlägga arbetsprocesser och lyfta fram förbättringsåtgärder blir alla delaktiga och arbetet går snabbare framåt. Arbetssätt:

  • Flöden
  • Tankesätt, kommunikation, samarbete, information
  • Göra rätt från början

Lean-verktyg

Slutligen består Lean av praktiska och konkreta verktyg för att successivt ta förbättringsarbetet vidare. Centrala verktyg är:

  • ”5S Office Work Flow” som handlar om att Städa, Sortera, Strukturera, Standardisera och Skapa vanor
  • Eliminera slöseri och onödigt arbete genom ”MUDA 7+1”
  • Tids- och energihantering för att rikta fokus på det som tillför värde och leder till målen

Vad är Lean?

 

Vad är effektivitet?

Effektivitet handlar om:

att använda sin tid och energi smart

att nå mål med minsta möjliga ansträngning – ”lat men smart”

Lean är inte:

Lean handlar om att maximera värdeskapande och effektivitet, inte om att minska kostnaderna eller bli av med personal.

För mig handlar effektivitet och personligt ledarskap om att optimera sina beteende- och tankemönster. Agerandet resulterar i tids- och energioptimering och fokus riktas då åt det som skapar värde och leder till målen.