Om Leanway AB

OM LEANWAY AB

Leanway utvecklar människor. Människor utvecklar företag.

  1. Min mission är enkel, jag vill leverera ett verkligt och omedelbart värde åt mina kunder.
  2. Leanway tillhandahåller ett system för att förbättra människors effektivitet och hälsa i organisationer.
  3. Det betyder förtroendefulla samarbeten och hållbara resultat för personlig utveckling, både för dig och organisationen.

En organisations förmåga att konkurrera och skapa värde avgörs av dess förmåga att skapa ledare.

Jag brinner för att träna mina kunder i att bli framgångsrika i sitt ledarskap, så att de uppnår extraordinära resultat i sin verksamhet, varje dag!

Mitt uppdrag är att förenkla vardagen, fånga tidstjuvarna och frigöra tid, så att du har tid att leda och att leva!

I över 20 år har jag hjälpt mina kunder att medvetandegöra och öka självinsikten kring sina individuella och gemensamma tidstjuvar i vardagen och i arbetet. Genom att synliggöra gemensamma slöserier i processer, rutiner, kommunikation- och informationsflöden och samarbeten, så frigörs mer tid. Upp till 8 timmar per person per vecka – tid som de använder till mer värdeskapande och kundrelaterade aktiviteter samt förbättringsarbete.

Kundundersökning

Urval av kunder

IKANO, Skanska Sverige AB, MKB Fastighets AB, AstraZeneca, Haldex Brake AB, VA SYD, Malmö Stad, Granuldisk AB, Homeenter AB, MSB, Trelleborgs Kommun, Bong Sverige AB, Stena Line, Homeenter AB, SWEP International AB, Vestas Northern, Europe AB, Hälsoringen, Akademiska Hus, AB Landskronahem, Mercedes Benz, BorgWarner TTS AB, Stadsbiblioteket i Malmö, Trioplast AB, Swepart Transmission AB, TT Line med flera.