CSR

CSR

CSR

Hållbarhet, ansvar, medarbetare och varumärke hänger ihop! 

Det är allt vanligare och en helt nödvändig utveckling att prata om ansvar och hållbarhet – CSR.

CSR är en förkortning av Corporate Social Responsibility, som i sin tur översätts till ”Företagens ansvar i en hållbar samhällsutveckling”. ansvars- speglingen i varumärket handlar inte bara om miljöaspekter som t.ex. att material- och energioptimera produktion och teknik.

Det handlar givetvis även om människor, arbetsmiljö och värdegrund – att leva som vi lär.

Har du hört uttrycket ”Personalen är vår främsta tillgång!”?

Är du intresserad av att stärka ert varumärke och CSR-arbete?

Börja ”på hemmaplan” och satsa på en Leanway-utbildning för medarbetarna.

Det ger era medarbetare praktiska verktyg att hantera stress och pressade lägen, frigör tid och ökar effektiviteten.

Leanway är ett verktyg för alla medarbetare. Vi startar alla på olika punkter, vi har våra styrkor och svagheter. Anna Sjödin möter dig där du står och ser till att du kommer vidare! Den individuella anpassningen, teorin varvad med praktik är ett givet framgångskoncept.

/Emma Ricci,
Kommunikationsstrateg och tidigare styrelsemedlem
i CSR Forum Sverige