Leanway-metoden

Leanway-metoden

Leanway-metoden

Klicka på bilden för att förstora.

Leanway-metoden är ett väl beprövat tanke- och arbetssätt som leder till framgångsrika resultat. Under drygt 20 år har tusentals människor i alla branscher arbetat enligt Leanway-metoden. Leanways kunder upplever konkret nytta då deras nya arbetssätt inte bara omvandlas direkt i den egna vardagen, de fungerar även i praktiken!

Jag tror starkt på Leanway-metoden som ett beteende-verktyg, vilket även visar sig i förtroendet från marknaden. Drygt 90 % av mina uppdrag får jag på rekommendation, ett faktum jag är mycket stolt över.

Därför bygger all Leanway-utbildning på följande upplägg:

Teori + Praktik + Individuell Uppföljning = Garanterat resultat 

Leanway-metoden

ATT LEVA LEAN I VARDAGEN

Metoden bygger på upplevelsebaserad inlärning i den egna arbetsmiljön. Jag tror på kraften i varje individ och att bygga vidare på de styrkor som finns i organisationen.

”Traditionellt förbättringsarbete fokuserar på det vi gör. Lean fokuserar på det som stör det vi gör.” 

De pedagogiska nyckelbegreppen är långsiktighet, praktisk övning i egen miljö, individuell uppföljning och reflektion. 

Leanway-metoden hjälper dig att få balans mellan vanor, planering och struktur. På så sätt blir du mer effektiv, ditt arbete blir tydligare och du får mer kontroll.

Leanway-metoden