Genomförande

Genomförande


  • All utbildning sker i er miljö och är upplevelsebaserad med praktiskt ”hands-on-arbete” 60 % av tiden.
  • Jag gör korta föreläsningar under förmiddagen, därefter går vi från ”ord till handling!”

Genom att arbeta både teoretiskt och praktiskt med grupp- och individcoachning kommer ni som deltagare snabbt tillrätta med ert tidsslöseri, vilket hindrar er från att hinna med det som verkligen är viktigt.

genomförande lean utbildning

genomförande lean utbildning


genomförande lean utbildning

Spelregler:
Öppenhet, Dialog,
Våga testa
och ha kul under tiden!